DE

EN

FR

NL

IT

ES

GR

CS

PT

JP

PL

HU
 
Είσαι εδώ:
 Το καλάθι αγορών σου
Το καλάθι αγορών σου είναι κενό.
calculate shipping Live! Υπολογισμός εξόδων αποστολής
 Το σημείωμά σου
notepad icon  Κάνε σύνδεση με log in.
webshop icon All Webshop
Το μοντέλο βέσπας σου
Εμφάνιση μόνο προϊόντων που ταιριάζουν σε αυτή τη βέσπα.
ειδήσεις
explos header

E705 Clutch - Spare Parts Download (PDF) pdf


1
Clutch DRT RACE for Vespa
Clutch DRT RACE for Vespa
125 VN1T 06001 ->/-> VNA2T
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T
Ø 108mm, Øi 96 mm, 22 teeth,
3 plates,
12 spring(s), 2 discs,
with clutch cog
spacer 249,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93250000

1
Clutch DRT Sport for Vespa
Clutch DRT Sport for Vespa
150 GS/160 GS/180 SS
Ø 115mm, Øi 108 mm, 22 teeth,
3 plates,
7 spring(s), 2 discs,
with clutch cover spacer 1,0mm
spacer 285,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93292200

1
Clutch DRT RACE for Vespa
Clutch DRT RACE for Vespa
98/125 V1-15T/V30-33T/VM/VU
/VN1T -> 06000
Ø 92mm, Øi 85 mm, 22 teeth,
3 plates,
12 spring(s), with discs,
with clutch cog
spacer 272,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93260000

1
Clutch DRT Sport for Vespa
Clutch DRT Sport for Vespa
150 GS/160 GS/180 SS
Ø 115mm, Øi 108 mm, 23 teeth,
3 plates,
7 spring(s),
with clutch cover spacer 1,0mm
spacer 279,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93292300

1
Clutch SURFLEX Standard for
Clutch SURFLEX Standard for
Vespa 150 GS VS1T/VD1TS
also for Vespa 150 GS VS2-5T,
Ø 115 mm, 22 teeth, 3 plates,
cork
spacer 212,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211500

2
Clutch Basket MMW RACE for
Clutch Basket MMW RACE for
Vespa 150 GS/160 GS
Ø 115mm, Øi 108 mm,
aluminium, CNC machined,
reinforced
spacer 125,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211900

2
Clutch Basket SURFLEX Standard
Clutch Basket SURFLEX Standard
for Vespa 150 GS/160 GS
Ø 115mm, Øi 108 mm
spacer 20,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211000

2
Clutch Basket SIP Sport with
Clutch Basket SIP Sport with
ring for Vespa 125 VN1T 06001
->/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80
-150/PE/Lusso <- `94
Ø 108mm, Øi 96 mm,
ring will be pressed on
spacer 55,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93220000

2
Clutch Basket RMS Standard
Clutch Basket RMS Standard
for Vespa 125 VN1T 06001 ->
/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T/VD1
-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 108mm, Øi 96 mm
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93200000

2
Clutch Basket SURFLEX Standard
Clutch Basket SURFLEX Standard
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/VM/VU/VN1T -> 06000
Ø 92mm, Øi 85 mm
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211720

3
Clutch Spring Cup FA for Vespa
Clutch Spring Cup FA for Vespa
125 VN1T 06001->TS/150 VL1->T4
/160 GS/180 SS/Rally/PX/PE
/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21868000

3
Clutch Spring Cup Set for
Clutch Spring Cup Set for
Vespa 98/125 V1-15T/V30-33T/VM
/VU/VN1T -> 06000
6 pcs
spacer 12,70 € (2,12 €/Stck)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21868500

4
Clutch Springs PASCOLI Stand..
Clutch Springs PASCOLI Stand..
..ard for Vespa 98/125 V1-15T
/V30-33T/VM/VU/VN1T -> 06000
6 pcs
spacer 14,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21868600

4
Clutch Springs MALOSSI RACE
Clutch Springs MALOSSI RACE
125 VN1T 06001 ->/VNA-TS/150
VL1-3T/VB1T/VD1-2T/VGL1T/VBA
-T4/160 GS/180 SS/180 Rally
1°/PX80-150/PE/Lusso bis `94
stiffness: XL, 6 pcs
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 29402900

4
Clutch Spring SIP Sport for
Clutch Spring SIP Sport for
Vespa 125 VN1T 06001->TS/150
VL1->T4/160 GS/180 SS/Rally
/PX/PE/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
/LML Star/Deluxe 125-150 2T
/4T
stiffness: L, 1 pcs, l 32mm, d
1,8 mm, Ø 18 mm
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82810000

4
Clutch Spring Standard for
Clutch Spring Standard for
Vespa 125 VN1T 06001->TS/150
VL1->T4/160 GS/180 SS/Rally
/PX/PE/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
/LML Star/Deluxe 125-150 2T
/4T
l 29 mm, Ø 18 mm, standard
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82880000

4
Clutch Springs SIP Sport 125
Clutch Springs SIP Sport 125
VN1T 06001 ->/VNA-TS/150 VL1
-3T/VB1T/VD1-2T/VGL1T/VBA-T4
/160 GS/180 SS/180 Rally 1°
/PX80-150/PE/Lusso bis `94
stiffness: L, 6 pcs
spacer 10,20 € (1,70 €/Stck)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82820000

4
Clutch Springs PINASCO Sport
Clutch Springs PINASCO Sport
for Vespa 125 VN1T 06001->TS
/150 VL1->T4/160 GS/180 SS
/Rally/PX/PE/Lusso ->`94/T5
/Cosa 1/LML Star/Deluxe 125
-150 2T/4T
stiffness: L, 7 pcs, perfora..
..ted spring plate
spacer 20,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10090828

5
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
125 VN1T 06001 ->/-> VNA2T
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm
spacer 79,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086400

5
Clutch Baseplate P/A for Vespa
Clutch Baseplate P/A for Vespa
125 VNA2T 081469 ->/VNB1T/150
VBA/VGLA/VGLB -> 043464
Ø 96mm, h 33,5 mm
spacer 69,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086600

5
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
150 GS VS1T/VD1TS
Ø 108 mm
spacer 85,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086200

5
Clutch Baseplate SURFLEX for
Clutch Baseplate SURFLEX for
Vespa 150 GS VS5M 0063169 ->
/160 GS
Ø 108 mm
spacer 87,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086800

6
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 150 GS VS1T/VD1TS
Ø 108mm, Øi 41,5 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,2mm, 3 discs,
th 1,0mm
spacer 28,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93208300

6
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VM1-2T/VU1T/VN1T
-> 06000/Ape B AB1-4T
Ø 85 mm, 3 plates,
cork, w/o discs
spacer 24,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93207100

6
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/Ape A1-15T
Ø 85 mm, 2 plates,
internal geared, th 4,0mm,
ohne spring(s), w/o discs
spacer 22,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93203100

6
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm, 2 discs
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93209000

6
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
MHR for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
7 spring(s), stiffness: XL, 3 discs,
th 1,00mm
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165140

6
Clutch Friction Plates PIAGGIO
Clutch Friction Plates PIAGGIO
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,1mm, 1x2,3mm, w/o discs
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93067000

6
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/Ape A1-15T
Ø 85 mm, 2 plates,
internal geared, th 4,0mm,
ohne spring(s), 2 discs, th
1,5mm
spacer 26,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93292400

6
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm, w/o discs
spacer 23,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93201000

6
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 125 VM1-2T/VU1T/VN1T
Ø 85 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,05mm, 3 discs,
th 1,0mm
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93208200

6
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
Sport for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
7 spring(s), 2 discs
spacer 27,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165110

6
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 150 GS VS2-5T ->
VS5M 0063168
Ø 108mm, Øi 41,5 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,05mm, 3 discs,
th 1,0mm
spacer 28,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93202300

6
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS2-5T ->
VS5M 0063168
Ø 108mm, Øi 41,5 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,05mm, w/o discs
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93202000

6
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,05mm, 1x2,3mmmm, w/o discs
spacer 13,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93061000

6
Clutch Friction Plates FA
Clutch Friction Plates FA
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,25mm, 1x2,45mm, w/o discs
spacer 10,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93060000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm,
6 spring(s), 3 discs, th
1,15mm
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93204000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VM1-2T/VU1T/VN1T
-> 06000/Ape B AB1-4T
Ø 85 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,05mm,
6 spring(s), 3 discs, th 1,0mm
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93207000

6 /7
Clutch Friction Plates D.R.
Clutch Friction Plates D.R.
Sport for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
cork, th 1x2,15mm, 3x2,30mm,
7 spring(s), stiffness: L, 3 discs,
th 1,00mm
spacer 21,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93100000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS1T/VD1TS
Ø 108mm, Øi 41,5 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,2mm,
6 spring(s), 3 discs, th 1,0mm
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93208100

6 /7
Clutch Friction Plates NEWFREN
Clutch Friction Plates NEWFREN
Race Evo for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
carbon, green, th 1x2,10mm,
3x2,00mm, 7 spring(s), stiff..
..ness: L, 3 discs, th 1,20mm
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93117000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS
3 plates,
cork, th 2x3,05mm, 1x2,3mmmm,
6 spring(s), 2 discs, th 1,5mm
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93065000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/Ape A1-15T
Ø 85 mm, 2 plates,
internal geared, th 4,0mm,
6 spring(s), 2 discs, th 1,5mm
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93203000

6 /7
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS2-5T ->
VS5M 0063168
Ø 108mm, Øi 41,5 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,05mm,
6 spring(s), 3 discs, th 1,0mm
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93202100

7
Clutch Plain Plate Sport for
Clutch Plain Plate Sport for
clutch with 4 plates for Vespa
150 GS VS5M 0063169 ->/160 GS
/180 SS/180-200 Rally/P200E
/PX200 E/Lusso -> `94/Cosa 1
/T5
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 108 mm,
th 1,1mm
spacer 2,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59385000

7
Clutch Plain Plate Standard
Clutch Plain Plate Standard
for Vespa 150 GS VS1-5T ->
VSM5M 0063168/VD1TS
Ø 108 mm,
th 1,0mm
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93202200

7
Clutch Plain Plate Standard
Clutch Plain Plate Standard
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 108 mm,
th 1,5mm
spacer 4,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59388000

7
Clutch Plain Plate SURFLEX
Clutch Plain Plate SURFLEX
Standard for Vespa 98/125 V1
-15T/V30-33T/Ape A1-15T
Ø 85 mm,
th 1,50mm
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59386000

7
Clutch Plain Plate Standard
Clutch Plain Plate Standard
for Vespa 125 VM1-2T/VU1T/VN1T
-> 06000/Ape B AB1-4
Ø 85 mm,
th 1,0mm
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59386100

7
Clutch Plain Plate Standard
Clutch Plain Plate Standard
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm,
th 1,1mm
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93201200

8
Clutch Basket Circlip for
Clutch Basket Circlip for
Vespa 98/125 V1-15T/V30-33T/VM
/VU/VN1T -> 06000
w 4,10 mm, h 1,20 mm, Ø 85 mm
spacer 5,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93171000

8
Clutch Basket Circlip SIP
Clutch Basket Circlip SIP
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa/LML Star/Deluxe
125-150 4T/4S
Ø 108 mm, reinforced,
Grade A - perfect repair
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93182000

8
Cluster Circlip LML clutch
Cluster Circlip LML clutch
basket, for LML Star 125-150
4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy
also for Vespa 150 GS/160 GS
/180 SS/Rally/P200E/PX200 E
/Lusso/PX125-200 E Lusso `95
->/`98/MY/T5/Cosa
w 3,5 mm, h 1,2 mm, Ø 108 mm,
Grade C - low-priced repairs
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 50410110

8
Clutch Basket Circlip FA for
Clutch Basket Circlip FA for
Vespa 125 VN1T 06001 ->/VNA-TS
/150 VL1-3T/VB1T/VD1-2T
/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
w 3,50 mm, h 1,20 mm, Ø 96 mm
spacer 2,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93170000

8
Clutch Basket Circlip SIP
Clutch Basket Circlip SIP
for Vespa 125 VN1T 06001 ->
/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T/VD1
-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
w 4,50 mm, h 1,30 mm, Ø 96 mm,
reinforced,
for a first-class repair -
grade AA for tuned engines
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93173000

8
Clutch Basket Circlip PIAGGIO
Clutch Basket Circlip PIAGGIO
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 4T
/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy
w 3,50 mm, h 1,20 mm, Ø 108 mm,
Grade B - decent repair
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93180000

8
Outer Ring for clutch basket
Outer Ring for clutch basket
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa/LML Star/Deluxe
125-150 4T/4S
Ø 115 mm,
reinforced,
laser cut, press on and weld
for tuned engines
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93206000

9
Washer SIP clutch, for Vespa
Washer SIP clutch, for Vespa
125 V1-15/V30-33/VU/ Hoffmann
AB/ACMA `50-`52
29x15,2x1,7 mm,
Grade A - perfect repair
spacer 5,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 19022130

9
Washer SIP clutch, for Vespa
Washer SIP clutch, for Vespa
125 VM/VN/VNA/ 150 VB1/VD
/VGL1
32x15,3x3,7 mm
spacer 6,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 19312000

10
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/VM/VU/VN/VNA1-2T ->
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T,
h 30 mm, helical cut teeth
spacer 62,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086770

10
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 150 GS VS2-5T, `57
-`59
spacer 67,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086720

10
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/VM/VU/VN/VNA1-2T ->
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T,
h 28,25 mm, helical cut teeth
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086760

10
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 150 GS VS5T, `62,
Ø 108 mm, h 29,7 mm
spacer 82,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086740

10
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
for Vespa 150 GS VS1T/VD1TS
spacer 62,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086710

10
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 150 GS VS5T, `60-`61,
Ø 108 mm
spacer 82,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086750

11
Washer Disc clutch, P/A Ø 28..
Washer Disc clutch, P/A Ø 28..
..,3x36,2 mm, (th) 0,5mm,
for Vespa 125 VNB2 ->TS/150
VBB -> T4/180-200 Rally/PX80
-200/PE ->`94/T5/Cosa 1
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella,
brass
spacer 1,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59109000

12
Needle clutch, for Vespa 150
Needle clutch, for Vespa 150
GS/160 GS/180 SS
2x15,7 mm
spacer 0,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90084100

12
Needle clutch, for Vespa 98
Needle clutch, for Vespa 98
/125 V1-15T/V30-33T/VM/VU/VN
/ACMA/150 VL/VB1/Hoffmann
2,5x15,8 mm
spacer 0,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086100

12
Needle Set clutch, for Vespa
Needle Set clutch, for Vespa
98/125 V1-15T/V30-33T/VM/VU/VN
/ACMA/150 VL/VB1/Hoffmann
2,5x15,8 mm,
40 pcs
spacer 19,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086000

12
Bearing Clutch Baseplate
Bearing Clutch Baseplate
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS,
24x28x17 mm
spacer 23,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90084800

12
Clutch Bush for Vespa 125 VNB2
Clutch Bush for Vespa 125 VNB2
->TS/150 VBB -> T4/180-200
Rally/PX80-200/PE/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 24x28 mm,
th 17,4mm
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59365000

12
Needle Set clutch, for Vespa
Needle Set clutch, for Vespa
150 GS/160 GS/180 SS
2x15,7 mm,
40 pcs
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90084000

12
Clutch Bush SIP for Vespa
Clutch Bush SIP for Vespa
125 VNB2 ->TS/150 VBB -> T4
/180-200 Rally/PX80-200/PE
/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 24x28 mm,
brass, th 17,4mm
spacer 13,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59360000

13
Lock Nut clutch, for Vespa
Lock Nut clutch, for Vespa
150 GS/160 GS/180 SS
Ø 33,5 mm,
Attention: left-hand thread!
spacer 16,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211850

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1951/52
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610036M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 160 GS, VSB 1962
Italian
spacer 22,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610186M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1949
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610035M

97
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
1956/1964
Italian,
limited edition
spacer 66,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98882000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1955
Italian
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610039M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 1956
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610042M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1950
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610050M0

97
Hand Book "Vespa Tecnica 1"
Hand Book "Vespa Tecnica 1"
1946/1955
french,
limited edition
spacer 76,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98879400

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 VBB1T
Italian
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610185M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1956
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610052M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 98 2. Series 1946
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610049M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa GS150 1958-61
Italian
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610045M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 U 1953
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610051M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1948
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610034M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 1957
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610044M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1953
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610038M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1953
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610037M

97
Hand Book "Vespa Tecnica 1"
Hand Book "Vespa Tecnica 1"
1946/1955
German,
limited edition
spacer 76,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98871000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa GS150 1956/57/58
Italian
spacer 22,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610043M

97
Garage Hand Book PIAGGIO VESPA
Garage Hand Book PIAGGIO VESPA
all models since 1955
Italian, 112 p., black/white
incl. exploded views, wiring
diagram etc.
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 620011M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 98 1. Series 1946
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610047M0

98
Brake Cleaner SIP
Brake Cleaner SIP
500ml,
spray
spacer 4,50 € (9,00 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14235000

98
Gearbox Oil EUROL Formula SAE
Gearbox Oil EUROL Formula SAE
30, Vespa, all models,
250ml
spacer 4,90 € (1,96 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14052000

98
Gearbox Oil MALOSSI RGS Racing,
Gearbox Oil MALOSSI RGS Racing,
SAE 75W-90,
250ml, 1 pcs
spacer 6,90 € (2,76 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος M7613470B

98
Gearbox Oil MALOSSI SVX Sport
Gearbox Oil MALOSSI SVX Sport
Vespa, SAE 80W-90,
250ml, 1 pcs
spacer 5,90 € (2,36 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος M7614336B

98
Gearbox Oil CASTROL MTX Full
Gearbox Oil CASTROL MTX Full
Synthetic SAE 75W-140 API
GL5,
1000ml,
full synthetic high
performance gear oil
spacer 22,90 € (22,90 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14020000

98
Oil Absorbent Emergency Bucket,
Oil Absorbent Emergency Bucket,
10000ml,
incl. broom, pan, 1 pair of
disposable gloves, 1 trash
bag
spacer 29,00 € (2,90 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14229100

98
Brake Cleaner MASTERCARE
Brake Cleaner MASTERCARE
/REPSTAR
500ml,
spray
spacer 3,50 € (7,00 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14230000

98
Gearbox Oil SIP Formula SAE 30,
Gearbox Oil SIP Formula SAE 30,
Vespa/Lambretta,
250ml,
with filler tube,
for geared scooters
spacer 3,30 € (1,32 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14050000

99 A
Clutch Puller
Clutch Puller
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
23x1,5 mm, outer thread
spacer 17,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 29357000

99 A
Tool drift punch
Tool drift punch
2/3/4/5/6 mm, 1x center punch,
6 parts
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13109920

99 A
Castle Nut Tool SIP Dis-
Castle Nut Tool SIP Dis-
/Assembly clutch nut,
for Vespa 125 V1-TS/150 VL
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/PX80-200/PE/Lusso -> 1994
/Cosa 1/T5
spacer 8,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93320000

99 A
Puller Combination SIP flywh..
Puller Combination SIP flywh..
eel/clutch/clutch mounting
tool 2.0
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK50
-125/S/XL/XL2/125 GT-TS/150
GL-Super/200 Rally/PX80-200
/PE/Lusso/´98/MY/´11/T5/Cosa
steel S45C, 28x1 outside /
26x1 inside
spacer 37,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93332800

99 A
Tool pin punch
Tool pin punch
2/3/4/5/6/8 mm, 6-part
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13109910

99 A
Clutch Mounting Tool
Clutch Mounting Tool
for Vespa all models
3-parts
spacer 9,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93300000

99 B
Set of Socket Spanners MINI
Set of Socket Spanners MINI
1/4",
chrome-vanadium-steel, 160x8..
..2x32 mm, plastic case, 23
pieces
spacer 42,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837529

99 B
Tool Kit
Tool Kit
for PIAGGIO/Vespa all models
flat/phillips headed
screwdriver, spark pulg key
21/13, incl. bag
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90980000

99 B
Set of Socket Spanners JMP
Set of Socket Spanners JMP
1/4" + 1/2",
chrome-vanadium-steel, plastic
case, 82 parts
spacer 149,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837525

99 B
Tool Box
Tool Box
25-piece
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος CR432547

99 B
Gloves Mechanix The Original,
Gloves Mechanix The Original,
black,
unisex, size L,
60% nylon, 35% polyurethan, 5%
elastane
icon variations Υπάρχουν 4 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
29,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος MXMG05L

99 B
Screw Driver Set JMP
Screw Driver Set JMP
slotted: 5mm/6mm/8mm,
phillips: PH1/PH2/PH3, 6
parts
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837520