DE

EN

FR

NL

IT

ES

GR

CS

PT

JP

PL

HU
 
Είσαι εδώ:
 Το καλάθι αγορών σου
Το καλάθι αγορών σου είναι κενό.
calculate shipping Live! Υπολογισμός εξόδων αποστολής
 Το σημείωμά σου
notepad icon  Κάνε σύνδεση με log in.
webshop icon All Webshop
Το μοντέλο βέσπας σου
Εμφάνιση μόνο προϊόντων που ταιριάζουν σε αυτή τη βέσπα.
ειδήσεις
explos header

ES44 Cables Download (PDF) pdf


0
Cable Nipple PIAGGIO brake
Cable Nipple PIAGGIO brake
/clutch, for Vespa 50-125/PV
/ET3/ 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/PX80-200/PE/Lusso/T5
w 8 mm, Ø 8 mm,
Grade A - perfect repair
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 18699000

1
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
PK50-80 S/Lusso/ PX80-200/PE
/Lusso/T5
with sleeve and pear nipple,
FA,
l (cable)=1270mm, Ø 1,9mm/6,0
mm,
l (sleeve)=1150mm,
with threaded rod
spacer 7,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94060000

1
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
FL/HP/XL2/PK125 N/XL2 Cosa
/Cosa FL 125-200
w/o sleeve, with barrel nipple,
l (cable)=1790mm, Ø 2,5 mm
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94012100

1
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
PK50-125 XL/Automatica
with sleeve and pear nipple,
l (cable)=1230mm, Ø 2,0mm/6,0
mm,
l (sleeve)=1100mm,
with threaded rod
spacer 11,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94053000

1
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
PK50-80 S/Lusso/ PX80-200/PE
/Lusso/T5
with PTFE sleeve and pear
nipple, FA,
l (cable)=1270mm, Ø 1,9mm/7,0
mm,
l (sleeve)=1150mm,
with threaded rod
spacer 10,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94061000

1
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
with sleeve and pear nipple,
FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94083000

1
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
PK50-125/S
with sleeve and barrel nipple,
l (cable)=1400mm, Ø 1,9mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1280mm
spacer 5,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94301000

1 a
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
w/o sleeve, with cable end
nipple, RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9 mm
spacer 2,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94010000

3
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
with sleeve and barrel nipple,
FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 4,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94080000

3
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
with sleeve and barrel nipple,
l (cable)=2000mm, Ø 1,25mm/4,5
mm,
l (sleeve)=1800mm
spacer 5,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94990000

3
Cable Gear for Vespa PK50 XL
Cable Gear for Vespa PK50 XL
FL/HP/XL2/PK125 N/XL2
with sleeve and eye, RMS,
(wire),
l (cable)=1500mm, Ø 2,0mm/7 mm,
l (sleeve)=1690mm
spacer 9,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94071000

3
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
PK50-125 FL/HP/N/XL2
with sleeve and barrel nipple,
l (cable)=1240mm, Ø 2,0mm/7 mm,
l (sleeve)=1110mm,
with threaded rod
spacer 15,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94054000

3
Cable Gear for Vespa all
Cable Gear for Vespa all
models,
with sleeve and barrel nipple,
FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,6mm/ 4,5
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94070000

3
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
FL/HP/XL2/PK125 N/XL2
with PTFE-sleeve and barrel
nipple,
l (cable)=1760mm, Ø 2,5mm/6,0
mm,
l (sleeve)=1550mm
spacer 10,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26715200

3
Cable Brake for GRIMECA
Cable Brake for GRIMECA
Classic front for Vespa PK50
-125/S/SS/XL/XL2/Automatica
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5/Cosa
with sleeve and barrel nipple,
GRIMECA,
l (cable)=1140mm, Ø 1,9mm/5,5
mm,
l (sleeve)=1000mm,
Grade A - perfect repair
spacer 14,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30000015

3
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
with PTFE-sleeve and barrel
nipple, FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9mm/8,0
mm,
l (sleeve)=1640mm
spacer 6,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94130000

3
Cable Gear for Vespa all
Cable Gear for Vespa all
models,
with PTFE-sleeve and barrel
nipple, FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,6mm/5,5
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 6,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94120000

3
Cable Clutch for Vespa 160 GS
Cable Clutch for Vespa 160 GS
/180 SS
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
Vintage,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 2,0mm/6 mm, stainless steel,
oiled
l (sleeve)=1640mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 9418241V

3
Cable Gear 2 for Vespa 50-125
Cable Gear 2 for Vespa 50-125
/PV/ET3
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
grey,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 1,5mm/5,3 mm, stainless
steel
l (sleeve)=1550mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180120

3
Cable Gear 1 for Vespa 50-125
Cable Gear 1 for Vespa 50-125
/PV/ET3
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
grey,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 1,5mm/5,3 mm, stainless
steel
l (sleeve)=1550mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180110

3
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
50-125/PV/ET3
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
grey,
l (cable)=1225mm, 19 leads,
Ø 2,0mm/6,0 mm, stainless
steel, oiled
l (sleeve)=1000mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 5,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180170

3
Cable Clutch for Vespa 160 GS
Cable Clutch for Vespa 160 GS
/180 SS
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
grey,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 2,0mm/6,0 mm, stainless
steel, oiled
l (sleeve)=1640mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94182410

3
Cable Clutch for Vespa 50-125
Cable Clutch for Vespa 50-125
/PV/ET3
with PE Inliner sleeve and
barrel nipple, SIP PERFORMANCE,
grey,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 2,0mm/6,0 mm, stainless
steel, oiled
l (sleeve)=1535mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180150

3
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
PK50-125 S/XL/N Automatica
/Plurimatic
with sleeve and barrel nipple,
l (cable)=1810mm, Ø 2,5mm/7,0
mm,
l (sleeve)=1630mm,
with threaded rod
spacer 18,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94091000

3
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
all models,
with sleeve and barrel nipple,
FA,
l (cable)=1400mm, Ø 1,9mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1190mm
spacer 4,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94300000

3
Cable Brake for GRIMECA
Cable Brake for GRIMECA
Classic front for Vespa PK50
-125/S/SS/XL/XL2/Automatica
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5/Cosa
with sleeve and barrel nipple,
SIP PERFORMANCE, black,
l (cable)=1140mm, Ø 1,9mm/5,5
mm,
l (sleeve)=1000mm,
for a first-class repair -
spacer 14,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 9418001B

3
Cable Brake for GRIMECA
Cable Brake for GRIMECA
Classic front for Vespa PK50
-125/S/SS/XL/XL2/Automatica
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5/Cosa
with sleeve and barrel nipple,
SIP PERFORMANCE, grey,
l (cable)=1140mm, Ø 1,9mm/5,5
mm,
l (sleeve)=1000mm,
for a first-class repair -
spacer 14,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180010

4
Cable Throttle for PIAGGIO
Cable Throttle for PIAGGIO
/Vespa Ape MP550/600/ P601V
/Vespa
with sleeve, solder and barrel
nipple,
l (cable)=2680mm, Ø 1,2 mm
spacer 13,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 62044000

4
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
with sleeve and solder nipple,
FA,
l (cable)=2000mm, Ø 1,2mm/4,9
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94880000

4
Cable Throttle action twist
Cable Throttle action twist
for Vespa all models,
with sleeve and solder nipple,
l (cable)=3200mm, Ø 1,2mm/5,0
mm,
l (sleeve)=2400mm
spacer 8,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 62041000

4
Cable Throttle action twist
Cable Throttle action twist
for Vespa all models,
with PTFE-sleeve and barrel
nipple, FA,
l (cable)=2680mm, Ø 1,2mm/5,0
mm,
l (sleeve)=2500mm
spacer 8,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 62043000

4
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
with PTFE-sleeve and barrel
nipple,
l (cable)=2000mm, Ø 1,25mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 6,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94191000

4
Cable Throttle for Vespa 50/N
Cable Throttle for Vespa 50/N
/L/R/Special/Revival/S/SS/90
/R/SS/125 VMA1
with PE Inliner sleeve, solder
and barrel nipple, SIP
PERFORMANCE, grey,
l (cable)=1435mm, 7x7 leads,
Ø 1,2mm/5,3 mm, stainless
steel
l (sleeve)=1315mm,
for a first-class repair -
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180130

4
Cable Throttle for Vespa 50 SR
Cable Throttle for Vespa 50 SR
/100/S/125 PV/ET3
with PE Inliner sleeve, solder
and barrel nipple, SIP
PERFORMANCE, grey,
l (cable)=1430mm, 7x7 leads,
Ø 1,2mm/5,3 mm, stainless
steel
l (sleeve)=1350mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180140

4
Cable Throttle action twist
Cable Throttle action twist
for Vespa all models,
with PTFE sleeve and solder
nipple,
l (cable)=3200mm, Ø 1,2mm/5,0
mm,
l (sleeve)=2400mm
spacer 9,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 62042000

4
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
with PTFE sleeve and solder
nipple,
l (cable)=2000mm, Ø 1,25mm/5,0
mm,
l (sleeve)=1650mm
spacer 6,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94190000

5
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50-125/PV/ET3
with sleeve and eye, SIP
PERFORMANCE, grey,
l (cable)=950mm, 19 leads,
Ø 3,0mm/7,0 mm, stainless
steel, oiled
l (sleeve)=680mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180160

5
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50 N/L/R/125/PV/VNA-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/200Rally/P200E 1°
with sleeve,
l (cable)=900mm, Ø 2,7mm/6,0
mm,
l (sleeve)=700mm,
w/o eye
spacer 7,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94311000

5
Cable Brake rear for LML Star
Cable Brake rear for LML Star
125-200 4T/Star Deluxe 125
-150 4S/Speedy also for Vespa
50-125/PV/ET3/PK/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/´98/MY/`11
with sleeve, LML,
l (cable)=880mm, Ø 3,0mm/7,0
mm,
l (sleeve)=660mm,
Grade B - decent repair
spacer 7,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 55419850

6
Choke Cable for Vespa 50 S/
Choke Cable for Vespa 50 S/
PK50 SS/ PK80-125 S/ PK125
ETS/ 100 (UK)/ 125 PV/ET3
with sleeve and solder nipple,
SIP PERFORMANCE, grey,
l (cable)=203mm, Ø 0,8mm/5,3
mm, steel, zinc plated
l (sleeve)=146mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180190

6
Choke Cable for models with
Choke Cable for models with
choke lever at handle bar
for Vespa PK50XL FL/HP/XL2
/Elestart/ PK125 N/XL2
l (cable)=1550mm, Ø 1,2mm/5,5
mm,
l (sleeve)=1490mm,
with sleeve
spacer 7,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94042000

6
Choke Cable for Vespa 50 S/
Choke Cable for Vespa 50 S/
PK50 SS/ PK80-125 S/ PK125
ETS/ 100 (UK)/ 125 PV/ET3
with sleeve and solder nipple,
l (cable)=200mm, Ø 0,9mm/5,0
mm,
l (sleeve)=130mm
spacer 3,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94043000

6
Choke Cable for Vespa 50/N/L/R
Choke Cable for Vespa 50/N/L/R
/S/Special/SS/ 90/SS/ PK50/S
/XL/Rush/Elestart/PK125 XL
/Elestart
with sleeve and solder nipple,
l (cable)=200mm, Ø 0,8mm/5,0
mm,
l (sleeve)=145mm
spacer 3,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94041000

6
Speedometer Cable RMS for
Speedometer Cable RMS for
Vespa PK50-125/N/XL/XL2,
l 963 mm/ 941 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
plugged/plugged
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20095000

6
Choke Cable for Vespa 50/N/L/R
Choke Cable for Vespa 50/N/L/R
/S/Special/SS/ 90/SS/ PK50/S
/XL/Rush/Elestart/ PK125 XL
/Elestart
with sleeve and solder nipple,
SIP PERFORMANCE, grey,
l (cable)=203mm, Ø 0,8mm/5,3
mm, steel, zinc plated
l (sleeve)=133mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180180

7
Speedometer Cable for Vespa
Speedometer Cable for Vespa
50 SS/90 R/SS/125/PV/ET3
0192096>,
l 888 mm/ 866 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
plugged/screw-on
spacer 15,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20085200

7
Speedometer Cable for Vespa
Speedometer Cable for Vespa
PK50-125/S/SS,
l 970 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
screw-on/plugged, for art. no.
50033000
spacer 11,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20111000

7
Speedometer Cable RMS for
Speedometer Cable RMS for
Vespa 50-125/PK/S/SS/XL
/Automatica,
l 943 mm/ 921 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
plugged/plugged
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20100000

7
Speedometer Cable for Vespa
Speedometer Cable for Vespa
180 SS, also for conversion
steering column for disc
brake PK/ZIP SP for Vespa
50-125/PV/ET3,
l 992 mm/ 960 mm,
for 10" models, conection Ø
inside top 10,5; 2,7 top
/bottom
spacer 12,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98644000

7
Speedometer Cable RMS for
Speedometer Cable RMS for
Vespa PX80-200E Lusso/T5,
l 1028 mm/ 1002 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
plugged/plugged, also for
Vespa PK50-125/S/SS/ETS
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94410000

7
Speedometer Cable for Vespa
Speedometer Cable for Vespa
50 N/L/R/S/Special/SR/SS/90 /R
/SS/125 VMA1/PV/ET3,
l 891 mm/ 857 mm,
connection: u 2,7mm, d 2,7mm
screw-on/plugged
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20085000

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
grey,
cable sleeve outer Ø 4,4mm, interior Ø 2,9mm, for cables up to Ø 2mm
price per meter
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94209000

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
grey,
cable sleeve outer Ø 5,2mm, interior Ø 4,5mm, for cables up to Ø 2,5mm
price per meter
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207000

8
Cable Sleeve only for throttle
Cable Sleeve only for throttle
/gear cables
Ø 5 mm,
chrome, price per meter
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94202000

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
mesh pattern, Vintage, grey,
cable sleeve outer Ø 5,5mm, interior Ø 5mm, for cables up to Ø 3mm
price per meter
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207400

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
mesh pattern, Vintage, agate
grey RAL 7038,
cable sleeve outer Ø 4,4mm, interior Ø 3,9mm, for cables up to Ø 2,2mm
price per meter
for a true to original repair
- grade A
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207200

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
mesh pattern, Vintage, grey,
cable sleeve outer Ø 5mm, interior Ø 4,5mm, for cables up to Ø 2,35mm
price per meter
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207100

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
black,
cable sleeve outer Ø 5,2mm, interior Ø 4,5mm, for cables up to Ø 2,5mm
price per meter
icon variations Υπάρχουν 3 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94206000

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
grey,
PTFE
cable sleeve outer Ø 7mm, interior Ø 6mm, for cables up to Ø 3mm
price per meter
icon variations Υπάρχουν 3 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207800

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
mesh pattern, Vintage, grey,
cable sleeve outer Ø 6,5mm, interior Ø 6mm, for cables up to Ø 4,3mm
price per meter
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94207500

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
grey,
cable sleeve outer Ø 5,5mm, interior Ø 4mm, for cables up to Ø 3mm
price per meter
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94209100

8
Cable Sleeve
Cable Sleeve
grey,
cable sleeve outer Ø 6,5mm, interior Ø 6mm, for cables up to Ø 4,3mm
price per meter
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94209200

9
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
all models -> `84,
w/o sleeve, with barrel nipple,
FA,
l (cable)=1380mm, Ø 2,0 mm
spacer 2,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94050000

9
Cable Gear for Vespa PK50 XL
Cable Gear for Vespa PK50 XL
FL/HP/XL2/PK125 N/XL2
w/o sleeve, with eye, (wire),
l (cable)=1690mm, Ø 2,0 mm
spacer 5,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94075000

9
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9 mm
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94011000

9
Cable Gear for Vespa all
Cable Gear for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,6 mm
spacer 1,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94000000

9
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
SIP PERFORMANCE,
l (cable)=2000mm, 7x7 leads,
Ø 1,2 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180131

9
Cable Throttle for Vespa PK50
Cable Throttle for Vespa PK50
-125 XL/Automatica
w/o sleeve
spacer 4,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94056100

9
Cable Gear for Vespa 50-125/PV
Cable Gear for Vespa 50-125/PV
/ET3/VNA-TS/150 VBA-Super
/160 GS/180 SS/Rally
w/o sleeve, with barrel nipple,
SIP PERFORMANCE,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 1,5 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180121

9
Cable Throttle front for Vespa
Cable Throttle front for Vespa
PK50-125 S/Automatic
w/o sleeve, with barrel nipple,
l (cable)=1790mm
spacer 5,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94056200

9
Cable Set Clutch for Vespa
Cable Set Clutch for Vespa
all models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,9 mm,
50 pcs
spacer 65,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94011001

9
Cable Brake front for Vespa
Cable Brake front for Vespa
50-125 PV/ET3
w/o sleeve, with barrel nipple,
SIP PERFORMANCE,
l (cable)=1225mm, 19 leads,
Ø 2 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180171

9
Cable Clutch for Vespa all
Cable Clutch for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
SIP PERFORMANCE, grey,
l (cable)=1885mm, 19 leads,
Ø 2 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180151

9
Cable Set Gear for Vespa all
Cable Set Gear for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,6 mm,
50 pcs
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94000001

9
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
Cable Clutch for Vespa PK50 XL
FL/HP/XL2/PK125 N/XL2
w/o sleeve, with barrel nipple,
l (cable)=1750mm, Ø 2,5 mm
spacer 4,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94012000

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50-125/PV/ET3/PK/XL/XL2/ PX80
-200/PE/Lusso/´98/MY/´11
w/o sleeve, with eye, SIP
PERFORMANCE,
l (cable)=950mm, 19 leads,
Ø 3 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 5,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180161

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
PK50-125 S/XL/N Automatica
/Plurimatic
w/o sleeve, with cable end
nipple,
l (cable)=1810mm, Ø 2,5 mm,
with threaded rod
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94091100

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50-125/PV/ET3/PK/XL/XL2/ PX80
-200/PE/Lusso/´98/MY/´11
w/o sleeve, with eye,
l (cable)=1000mm, Ø 3,0 mm
spacer 3,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94100000

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50-125/PV/ET3/PK/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/´98/MY/´11/LML
Star
with sleeve and eye,
l (cable)=900mm, Ø 2,5mm/7,0
mm,
l (sleeve)=660mm,
Grade A - perfect repair
spacer 9,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94090000

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50 N/L/R/125/PV/VNA-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/200Rally/P200E 1°
T5,
l (cable)=1050mm, Ø 2,9 mm,
l=1130mm with threaded rod M6,
w/o cover
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94292000

10
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50 N/L/R/Special/SR/SS/90-125
/PV/VNA-TS/150 VBA-Super/160
GS/180 SS/Rally/P200E 1°
w/o sleeve, SIP PERFORMANCE,
l (cable)=990mm, 19 leads,
Ø 2,5 mm, stainless steel
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180251

10 a
Cable Brake rear for Vespa
Cable Brake rear for Vespa
50 N/L/R/125/PV/VNA-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/200Rally/P200E 1°
l (cable)=940mm, Ø 2,5 mm,
w/o sleeve, w/o eye
spacer 5,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94310000

11
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
w/o sleeve, with barrel nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,2 mm
spacer 1,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94021000

11
Cable Throttle action twist
Cable Throttle action twist
for Vespa all models,
w/o sleeve, with solder nipple,
RMS,
l (cable)=3200mm, Ø 1,2 mm
spacer 2,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94031000

11
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
w/o sleeve, with solder nipple,
SIP PERFORMANCE,
l (cable)=2000mm, 7x7 leads,
Ø 1,2 mm, stainless steel
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180132

11
Cable Set Throttle for Vespa
Cable Set Throttle for Vespa
all models,
w/o sleeve, with solder nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,25 mm,
50 pcs
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94020001

11
Cable Throttle for Vespa all
Cable Throttle for Vespa all
models,
w/o sleeve, with solder nipple,
RMS,
l (cable)=2000mm, Ø 1,25 mm
spacer 1,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94020000

12
Cable Kit for Vespa PK50 XL FL
Cable Kit for Vespa PK50 XL FL
/HP/N/XL2/PK125 N/XL2
partly with PTFE sleeve, black
/grey,
1 gear (wire), 1 clutch
(PTFE), 1 throttle (PTFE), 1
choke (at handlebar), 1
brake front, 1 brake rear,
Grade A - perfect repair
spacer 52,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94106100

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with PTFE sleeve, grey,
2xgear, 1xclutch, 1xthrottle,
1xchoke, 1xbrake front,
1xspeedo cable, w/o PTFE:
1xbrake rear (w/ eye),
Grade C - low-priced repairs
spacer 30,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94190500

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with PTFE sleeve, SIP, PREMIUM,
grey,
2xgear, 1xclutch, 2xthrottle,
2xchoke, 1xbrake front, w/o
PTFE: 1xbrake rear (w/ eye),
Grade A - perfect repair
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94190100

12
Cable Kit for Vespa PK50 XL FL
Cable Kit for Vespa PK50 XL FL
/HP/N/XL2/PK125 N/XL2
with sleeve, black/grey,
1 gear (wire), 1 clutch, 1
throttle, 1 choke (at
handlebar), 1 brake front, 1
brake rear
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94106000

12
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
/SS/XL/ETS/Rush
with PTFE sleeve, SIP, PREMIUM,
grey,
2xgear, 1xclutch, 1xthrottle,
1xchoke, 1xbrake front, w/o
PTFE: 1xbrake rear,
Grade A - perfect repair
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94105200

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3/P80-150X/PX80-200E
/P150S/P200E also for Vespa
PX125-150 E `98/MY/`11/LML
Star/Deluxe 125-200 2T/4T
with sleeve, PRIMA, grey,
w/o PTFE 2xgear, 1xclutch,
1xthrottle, 3xchoke, 1xbrake
front, 1xbrake rear,
Grade C - low-priced repairs
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94101200

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with sleeve, grey,
2xgear, 1xclutch, 1xthrottle,
1xchoke, 1xbrake front,
1xbrake rear (with eye)
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94190110

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with PTFE sleeve, SIP, PREMIUM,
black,
2xgear, 1xclutch, 2xthrottle,
2xchoke, 1xbrake front, w/o
PTFE: 1xbrake rear (w/ eye),
Grade A - perfect repair
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94190150

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with PE Inliner sleeve, SIP
PERFORMANCE, black,
stainless steel cable
2xgear, 1xclutch, 2xthrottle,
2xchoke, 1xbrake front, w/o
PE Inliner: 1xbrake rear (w/
eye),
for a first-class repair -
grade AA
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 9418010B

12
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
/SS/XL/ETS/Rush
with sleeve, grey,
2xgear, 1xclutch, 1xthrottle,
1xchoke, 1xbrake front,
1xbrake rear,
Grade C - low-priced repairs
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94105100

12
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
Cable Kit for Vespa PK50-125/S
/SS/XL/ETS/Rush
with sleeve, grey,
2xgear, 1xclutch, 1xthrottle,
1xchoke, 1xbrake front (with
thread rod), 1xbrake rear
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94105000

12
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
Cable Kit for Vespa 50-125/PV
/ET3
with PE Inliner sleeve, SIP
PERFORMANCE, grey,
stainless steel cable
2xgear, 1xclutch, 2xthrottle,
2xchoke, 1xbrake front, w/o
PE Inliner: 1xbrake rear (w/
eye),
for a first-class repair -
grade AA
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180100

13
Cable Nipple premium quality,
Cable Nipple premium quality,
SIP gear/clutch,
all models,
incl. plates and screws
spacer 3,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 15319800

13
Cable Nipple
Cable Nipple
gear/clutch,
all models
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94220000

13
Cable Nipple Set
Cable Nipple Set
cable, PREMIUM,
for Vespa
4xM5, 1xM7,3xgear, 1xthrottle,
3xstop cable cover, 2xcable
crest brake/clutch,
Grade A - perfect repair
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94270801

13
Cable Nipple
Cable Nipple
gear/clutch,
for Vespa all models,
for 2,7mm cables
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94221000

13
Cable Nipple Set
Cable Nipple Set
cable,
for Vespa all Classic models,
4xM5, 1xM7,3xgear, 1xthrottle,
3xstop cable cover, 2xcable
crest brake/clutch,
Grade C - low-priced repairs
spacer 11,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94270000

13
Cable Nipple SIP throttle/gear
Cable Nipple SIP throttle/gear
cable (top), barrel
h 7,5 mm, Ø i 2mm, a 5,5 mm,
Grade A - perfect repair
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94230000

13 a
Cable Nipple throttle cable
Cable Nipple throttle cable
thin,
h 11,5 mm, Ø i 1,6mm, a 4 mm
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94231000

14
End Cap SIP PERFORMANCE for
End Cap SIP PERFORMANCE for
cable sleeve,
l 13,0 mm, Ø 3,8mm/7,1mm/7,7
mm,
Grade A - perfect repair
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94184000

14
End Cap SIP PERFORMANCE cable,
End Cap SIP PERFORMANCE cable,
Ø 2,3 mm,
for cables from 1,5 to 2,0mm
Grade A - perfect repair
spacer 0,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94180000

14
End Cap SIP PERFORMANCE for
End Cap SIP PERFORMANCE for
cable sleeve,
l 11,0 mm, Ø 2,0mm/5,4mm/6,0
mm,
Grade A - perfect repair
spacer 0,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94181000

14
End Cap for cable sleeve,
End Cap for cable sleeve,
l 9,5 mm, Ø 4,5 mm
spacer 0,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94210000

14
End Cap SIP PERFORMANCE for
End Cap SIP PERFORMANCE for
cable sleeve, clutch,
l 11,2 mm, Ø 2,7mm/6,05mm/8,3
mm,
Grade A - perfect repair
spacer 0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94182000

14
End Cap for cable sleeve,
End Cap for cable sleeve,
l 11 mm, Ø 7 mm
spacer 0,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94212000

14
Solder Nipple throttle cable
Solder Nipple throttle cable
(carburator),
w 2,5 mm, h 3,3 mm, brass,
uncoated,
up to Ø 1.5 mm cables
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.