DE

EN

FR

NL

IT

ES

GR

CS

PT

JP

PL

HU
 
Είσαι εδώ:
 Το καλάθι αγορών σου
Το καλάθι αγορών σου είναι κενό.
calculate shipping Live! Υπολογισμός εξόδων αποστολής
 Το σημείωμά σου
notepad icon  Κάνε σύνδεση με log in.
webshop icon All Webshop
Το μοντέλο βέσπας σου
Εμφάνιση μόνο προϊόντων που ταιριάζουν σε αυτή τη βέσπα.
ειδήσεις
explos header

E805 Clutch - Spare Parts Download (PDF) pdf


0
Washer for clutch, SIP 34x15..
Washer for clutch, SIP 34x15..
..x1,55 mm,
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR 1°/Super/TS 1°
/150 VBA/VBB/VGLA/VGLB/GL
/Sprint/V 1°/Super 1°
Grade A - perfect repair
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 69822100

1
Clutch Basket Circlip SIP
Clutch Basket Circlip SIP
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa/LML Star/Deluxe
125-150 4T/4S
Ø 108 mm, reinforced,
Grade A - perfect repair
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93182000

1
Cluster Circlip LML clutch
Cluster Circlip LML clutch
basket, for LML Star 125-150
4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy
also for Vespa 150 GS/160 GS
/180 SS/Rally/P200E/PX200 E
/Lusso/PX125-200 E Lusso `95
->/`98/MY/T5/Cosa
w 3,5 mm, h 1,2 mm, Ø 108 mm,
Grade C - low-priced repairs
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 50410110

1
Clutch Basket Circlip FA for
Clutch Basket Circlip FA for
Vespa 125 VN1T 06001 ->/VNA-TS
/150 VL1-3T/VB1T/VD1-2T
/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
w 3,50 mm, h 1,20 mm, Ø 96 mm
spacer 2,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93170000

1
Clutch Basket Circlip SIP
Clutch Basket Circlip SIP
for Vespa 125 VN1T 06001 ->
/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T/VD1
-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
w 4,50 mm, h 1,30 mm, Ø 96 mm,
reinforced,
for a first-class repair -
grade AA for tuned engines
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93173000

1
Clutch Basket Circlip PIAGGIO
Clutch Basket Circlip PIAGGIO
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 4T
/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy
w 3,50 mm, h 1,20 mm, Ø 108 mm,
Grade B - decent repair
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93180000

1
Outer Ring for clutch basket
Outer Ring for clutch basket
for Vespa 150 GS/160 GS/180 SS
/Rally/P200E/PX200 E/Lusso
/PX125-200 E Lusso `95->/`98
/MY/T5/Cosa/LML Star/Deluxe
125-150 4T/4S
Ø 115 mm,
reinforced,
laser cut, press on and weld
for tuned engines
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93206000

2
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
MHR 2016 version for Vespa
125 VNA2T 081469 ->/VNB/GT/GTR
/TS/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B
/GL/Sprint/V/Super/PX80-150
/PE/Lusso <- `94
Ø 96 mm, 4 plates,
th 1x2,00mm, 3x2,25mm, 6 spr..
..ing(s), stiffness: L, 3 discs,
th 1mm,
SPORT-TUNING, high-performance
spacer 32,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165100

2
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
Sport for Vespa 125 VNA2T
081469 ->/VNB/GT/GTR/TS
/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B/GL
/Sprint/V/Super/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96 mm, 3 plates,
6 spring(s), 2 discs,
ROAD-TUNING, for everyday use
& reliable
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165050

2
Clutch Friction Plates PIAGGIO
Clutch Friction Plates PIAGGIO
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
Ø 96 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,1mm, 1x1,9mm
spacer 19,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93052000

2
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
Ø 96 mm, 4 plates,
cork, th 4x2mm, 6 spring(s), 3 discs,
th 1,1mm,
SPORT-TUNING, high-performance
& roadworthy
spacer 24,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93054000

2
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
Ø 96 mm, 3 plates,
cork, th 2x3mm, 1x2,1mm, 6 s..
..pring(s), 2 discs, th 1,50mm,
Grade B - decent repair
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93055000

2
Clutch Friction Plates FERODO
Clutch Friction Plates FERODO
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm, 2 discs,
Grade B - decent repair
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93209000

2
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
MHR for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
7 spring(s), stiffness: XL, 3 discs,
th 1,00mm,
SPORT-TUNING, high-performance
& roadworthy
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165140

2
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
Ø 96 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,1mm, 1x1,9mm,
Grade A - perfect repair
spacer 15,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93051000

2
Clutch Friction Plates FA
Clutch Friction Plates FA
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
Ø 96 mm, 3 plates,
cork, th 2x3mm, 1x2,1mm,
Grade B - decent repair
spacer 14,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93050000

2
Clutch Friction Plates PIAGGIO
Clutch Friction Plates PIAGGIO
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,1mm, 1x2,3mm, w/o discs
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93067000

2
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm, w/o discs,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 23,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93201000

2
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 180 SS/180 Rally ->
VSD1T 0014740
3 plates,
cork, th 2x3,05mm, 1x2,55mmmm,
6 spring(s), 2 discs, th
1,55mm,
Grade A - perfect repair
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93063000

2
Clutch Friction Plates POLINI
Clutch Friction Plates POLINI
Racing for Vespa 125 VNA2T
081469 ->/VNB/GT/GTR/TS
/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B/GL
/Sprint/V/Super/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96 mm, 4 plates,
6 spring(s), 3 discs,
SPORT-TUNING, high-performance
& roadworthy
spacer 32,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165400

2
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,05mm, 1x2,3mmmm, w/o discs,
Grade A - perfect repair
spacer 13,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93061000

2
Clutch Friction Plates FA
Clutch Friction Plates FA
for Vespa 150 GS VS5M 0063169
->/160 GS/180 SS/180-200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, th 2x3,25mm, 1x2,45mm, w/o discs,
Grade B - decent repair
spacer 10,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93060000

2 /3
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm, 3 plates,
internal geared, th 3,25mm,
6 spring(s), 3 discs, th
1,15mm,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93204000

2 /3
Clutch Friction Plates D.R.
Clutch Friction Plates D.R.
Sport for Vespa 125 VNA2T
081469 ->/VNB/GT/GTR/TS
/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B/GL
/Sprint/V/Super/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96 mm, 4 plates,
cork, th 1x2,10mm, 3x2,2mm,
6 spring(s), 3 discs, th
0,95mm,
SPORT-TUNING, high-performance
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93090000

2 /3
Clutch Friction Plates D.R.
Clutch Friction Plates D.R.
Sport for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
cork, th 1x2,15mm, 3x2,30mm,
7 spring(s), stiffness: L, 3 discs,
th 1,00mm,
ROAD-TUNING, for everyday use
spacer 21,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93100000

2 /3
Clutch Friction Plates FA
Clutch Friction Plates FA
for Vespa 180 Rally VSD 14741
->/200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, 7 spring(s), stiffness:
standard, 2 discs,
Grade B - decent repair
spacer 15,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 47127510

2 /3
Clutch Friction Plates MALOSSI
Clutch Friction Plates MALOSSI
Sport for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
7 spring(s), 2 discs,
ROAD-TUNING, for everyday use
& reliable
spacer 27,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52165110

2 /3
Clutch Friction Plates NEWFREN
Clutch Friction Plates NEWFREN
Race Evo for Vespa 150 GS VS5M
0063169 ->/160 GS/180 SS/180
-200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 4 plates,
carbon, green, th 1x2,10mm,
3x2,00mm, 7 spring(s), stiff..
..ness: L, 3 discs, th 1,20mm,
RACE-Tuning, for highest
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93117000

2 /3
Clutch Friction Plates NEWFREN
Clutch Friction Plates NEWFREN
Race Evo for Vespa 125 VNA2T
081469 ->/VNB/GT/GTR/TS
/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B/GL
/Sprint/V/Super/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96 mm, 4 plates,
carbon, green, th 2,00mm,
6 spring(s), stiffness: L, 3 discs,
th 1,00mm,
RACE-Tuning, for highest
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93097000

2 /3
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 180 Rally VSD 14741
->/200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm, 3 plates,
cork, 7 spring(s), 2 discs,
Grade A - perfect repair
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93064000

2 /3
Clutch Friction Plates SURFLEX
Clutch Friction Plates SURFLEX
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR/TS/Super/150 VBA
/VBB/VGLA-B/GL/Sprint/V
/Super/PX80-150/PE/Lusso <-
`94
for PIAGGIO APE 150 C3, Ø 96
mm, 3 plates,
cork, th 2x3,2mm, 1x2,0mm,
6 spring(s), 2 discs, th 1,5mm,
Grade A - perfect repair
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93053000

3
Clutch Plain Plate RMS Stand..
Clutch Plain Plate RMS Stand..
..ard for Vespa 125 VNA2T
081469 ->/VNB/GT/GTR/TS
/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B/GL
/Sprint/V/Super/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96 mm,
th 1,40mm
spacer 2,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94780000

3
Clutch Plain Plate Standard
Clutch Plain Plate Standard
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm,
th 1,1mm
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93201200

3
Clutch Plain Plate Sport for
Clutch Plain Plate Sport for
clutch with 4 plates for Vespa
125 VNA2T 081469 ->/VNB/GT/GTR
/TS/Super/150 VBA/VBB/VGLA-B
/GL/Sprint/V/Super/PX80-150
/PE/Lusso <- `94
Ø 96 mm,
th 1,0mm,
for 4
spacer 2,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94790000

4
Clutch Gear Cog 20/26 teeth,
Clutch Gear Cog 20/26 teeth,
for primary DRT (65 teeth) /
standard (67/68 teeth), DRT
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/PX80
-150/PE/Lusso <- `94,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 47,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473700

4
Clutch Gear Cog 23/26 teeth,
Clutch Gear Cog 23/26 teeth,
for primary DRT (65 teeth) /
standard (67/68 teeth), DRT
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/PX80
-150/PE/Lusso <- `94,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473500

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/P125X
VNX1T -> 146313/P150X VLX1T
-> 264564/P150S,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473300

4
Clutch Gear Cog 23/26 teeth,
Clutch Gear Cog 23/26 teeth,
for Vespa 200 Rally/P200E
/PX200 E/Lusso ->`94/Cosa 1
200,
Ø 108 mm, clutch: Ø 115mm
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13082300

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
FA for Vespa 125 VNB4-6T/GT
/GTR 1°/Super/TS 1°/150
VBB2T/GL/Sprint/V 1°/Super
1°,
Ø 96 mm
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473600

4
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/VM/VU/VN/VNA1-2T ->
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T,
h 30 mm, helical cut teeth
spacer 62,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086770

4
Rivet clutch cog, for Vespa
Rivet clutch cog, for Vespa
125 VNA-TS/150 VBA-Super/160
GS/180 SS/Rally/PX80-200/PE
/Lusso
2,9x16 mm
spacer 0,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 15766000

4
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
Clutch Gear Cog 22/19 teeth,
for Vespa 98/125 V1-15T/V30
-33T/VM/VU/VN/VNA1-2T ->
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T,
h 28,25 mm, helical cut teeth
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086760

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 125 VNB2-3T/150
VBB1T/VGLB 043465 ->/GL,
Ø 96 mm
spacer 65,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086780

4
Clutch Gear Cog 21/26 teeth,
Clutch Gear Cog 21/26 teeth,
for Vespa PX100 E/P125X VNX1T
146341->/P150X VLX1T 264565
->/PX150 E/Lusso <- `94,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17800000

4
Clutch Gear Cog 21/26 teeth,
Clutch Gear Cog 21/26 teeth,
for primary DRT (65 teeth) /
standard (67/68 teeth), DRT
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/PX80
-150/PE/Lusso <- `94,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 47,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473800

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for primary DRT (65 teeth) /
standard (67/68 teeth), DRT
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/PX80
-150/PE/Lusso <- `94,
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17473900

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for Vespa 180 Rally,
Ø 108 mm
spacer 79,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086940

4
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
Clutch Gear Cog 22/26 teeth,
for standard primary 65
teeth, DRT for Vespa 200 Rally
/P200E/PX200 E/Lusso ->`94
/Cosa 1 200,
Ø 108 mm, clutch: Ø 115mm
spacer 44,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13082800

4
Clutch Gear Cog 20/26 teeth,
Clutch Gear Cog 20/26 teeth,
FA for Vespa P80/P80E/P80X
/PX80-125 E/Lusso,
also for Vespa 125 VNB2T-TS
/150 VBB-T4/PX125-150/PE
/Lusso ->`94
Ø 96 mm, clutch: Ø 108mm
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17810000

5
Washer Disc clutch, P/A Ø 28..
Washer Disc clutch, P/A Ø 28..
..,3x36,2 mm, (th) 0,5mm,
for Vespa 125 VNB2 ->TS/150
VBB -> T4/180-200 Rally/PX80
-200/PE ->`94/T5/Cosa 1
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella,
brass
spacer 1,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59109000

5
Washer Disc clutch,
Washer Disc clutch,
for Vespa 125 VN1T 06001 ->/->
VNA2T 081468/ACMA/150 VL1-3T
/VB1T/VD1-2T/VGL1T
brass
spacer 5,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59108000

6
Clutch Bush PINASCO "Clutch
Clutch Bush PINASCO "Clutch
Slider" bearing for Vespa
125 VNB2 ->TS/150 VBB -> T4
/Rally/PX/PE/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 27,6x24,4x..
..16,6 mm
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59366000

6
Bush LML clutch base plate
Bush LML clutch base plate
for Vespa 125 VNB2 ->TS/150
VBB -> T4/180-200 Rally/PX80
-200/PE ->`94/T5/Cosa 1
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 24x28 mm,
th 17,4mm,
Grade C - low-priced repairs
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 51415450

6
Clutch Bush for Vespa 125 VNB2
Clutch Bush for Vespa 125 VNB2
->TS/150 VBB -> T4/180-200
Rally/PX80-200/PE/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 24x28 mm,
th 17,4mm
spacer 4,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59365000

6
Clutch Bush SIP for Vespa
Clutch Bush SIP for Vespa
125 VNB2 ->TS/150 VBB -> T4
/180-200 Rally/PX80-200/PE
/T5/Cosa
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella, Ø 24x28 mm,
brass, th 17,4mm
spacer 13,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 59360000

7
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
125 VN1T 06001 ->/-> VNA2T
081468/ACMA/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T
Ø 96 mm
spacer 79,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086400

7
Clutch Baseplate LML for Vespa
Clutch Baseplate LML for Vespa
180 Rally VSD 14741 ->/200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm,
Grade C - low-priced repairs
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 51415290

7
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
180 Rally VSD -> 14740
Ø 108 mm
spacer 73,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11314100

7
Clutch Baseplate P/A for Vespa
Clutch Baseplate P/A for Vespa
125 VNA2T 081469 ->/VNB1T/150
VBA/VGLA/VGLB -> 043464
Ø 96mm, h 33,5 mm
spacer 69,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086600

7
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
180 Rally VSD 14741 ->/200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 15985300

7
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V
2°/Super 2°/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 96mm. h 35,8 mm
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10680000

7
Clutch Baseplate DRT for Vespa
Clutch Baseplate DRT for Vespa
180 Rally VSD 14741 ->/200
Rally/P200E/PX200 E/Lusso ->
`94/Cosa 1/T5/LML Star
/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 108 mm,
7-28 spring(s)
spacer 77,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 15985500

7
Clutch Baseplate for Vespa
Clutch Baseplate for Vespa
125 VNB2-3T/150 VBB1T/VGLB
043465 ->/GL
Ø 96mm mm
spacer 69,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90086300

7
Clutch Baseplate FA for Vespa
Clutch Baseplate FA for Vespa
125 VNB4-6T/GT/GTR 1°/Super/TS
1°/150 VBB2T/GL/Sprint/V 1°
/Super 1°
Ø 96mm, h 37,3 mm
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10680100

8
Clutch Springs MALOSSI RACE
Clutch Springs MALOSSI RACE
125 VN1T 06001 ->/VNA-TS/150
VL1-3T/VB1T/VD1-2T/VGL1T/VBA
-T4/160 GS/180 SS/180 Rally
1°/PX80-150/PE/Lusso bis `94
stiffness: XL, 6 pcs
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 29402900

8
Clutch Spring SIP Sport for
Clutch Spring SIP Sport for
Vespa 125 VN1T 06001->TS/150
VL1->T4/160 GS/180 SS/Rally
/PX/PE/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
/LML Star/Deluxe 125-150 2T
/4T
stiffness: L, 1 pcs, l 32mm, d
1,8 mm, Ø 18 mm
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82810000

8
Clutch Springs MALOSSI RACE
Clutch Springs MALOSSI RACE
for Vespa 180 Rally VSD 14741
->/200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 2T/4T
stiffness: XL, 7 pcs
spacer 13,10 € (13,10 €/Stck)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 29458600

8
Clutch Spring Standard for
Clutch Spring Standard for
Vespa 125 VN1T 06001->TS/150
VL1->T4/160 GS/180 SS/Rally
/PX/PE/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
/LML Star/Deluxe 125-150 2T
/4T
l 29 mm, Ø 18 mm, standard
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82880000

8
Clutch Springs SIP Sport 125
Clutch Springs SIP Sport 125
VN1T 06001 ->/VNA-TS/150 VL1
-3T/VB1T/VD1-2T/VGL1T/VBA-T4
/160 GS/180 SS/180 Rally 1°
/PX80-150/PE/Lusso bis `94
stiffness: L, 6 pcs
spacer 10,20 € (1,70 €/Stck)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 82820000

8
Clutch Springs PINASCO Sport
Clutch Springs PINASCO Sport
for Vespa 125 VN1T 06001->TS
/150 VL1->T4/160 GS/180 SS
/Rally/PX/PE/Lusso ->`94/T5
/Cosa 1/LML Star/Deluxe 125
-150 2T/4T
stiffness: L, 7 pcs, perfora..
..ted spring plate
spacer 20,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10090828

9
Clutch Spring Cup FA for Vespa
Clutch Spring Cup FA for Vespa
125 VN1T 06001->TS/150 VL1->T4
/160 GS/180 SS/Rally/PX/PE
/Lusso ->`94/T5/Cosa 1
also for LML Star 125-150 2T
/4T/Star Deluxe 125-150 4S
/Speedy/Stella
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21868000

10
Clutch Basket MMW RACE for
Clutch Basket MMW RACE for
Vespa 180 Rally VSD 14741 ->
/200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 115mm, Øi 108 mm,
steel, nitrided, CNC machined,
reinforced
spacer 112,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93232000

10
Clutch Basket MMW RACE for
Clutch Basket MMW RACE for
Vespa 125 VN1T 06001 ->/VNA-TS
/150 VL1-3T/VB1T/VD1-2T
/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 108mm, Øi 96 mm,
aluminium, CNC machined,
reinforced
spacer 125,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93224000

10
Clutch Basket SURFLEX Standard
Clutch Basket SURFLEX Standard
for Vespa 180 SS/180 Rally ->
VSD1T 0014740
Ø 115mm, Øi 108 mm
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93211750

10
Clutch Basket SIP Sport with
Clutch Basket SIP Sport with
ring for Vespa 125 VN1T 06001
->/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T
/VD1-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80
-150/PE/Lusso <- `94
Ø 108mm, Øi 96 mm,
ring will be pressed on
spacer 55,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93220000

10
Clutch Basket Standard for
Clutch Basket Standard for
Vespa 180 Rally VSD 14741 ->
/200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso -> `94/Cosa 1/T5/LML
Star/Deluxe 125-150 4T/4S
Ø 115mm, Øi 108 mm
spacer 9,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93210000

10
Clutch Basket RMS Standard
Clutch Basket RMS Standard
for Vespa 125 VN1T 06001 ->
/VNA-TS/150 VL1-3T/VB1T/VD1
-2T/VGL1T/VBA-T4/PX80-150/PE
/Lusso <- `94
Ø 108mm, Øi 96 mm
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93200000

10
Clutch Basket SIP Sport with
Clutch Basket SIP Sport with
ring for Vespa 180 Rally VSD
14741 ->/200 Rally/P200E
/PX200 E/Lusso -> `94/Cosa 1
/T5/LML Star/Deluxe 125-150
4T/4S
Ø 115mm, Øi 108 mm,
new version, ring made of one
piece
spacer 55,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93231000

11
Washer for clutch, DRT 34x15..
Washer for clutch, DRT 34x15..
..x1,55 mm,
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR 1°/Super/TS 1°
/150 VBA/VBB/VGLA/VGLB/GL
/Sprint/V 1°/Super 1°
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 69822000

11
Washer SIP clutch, for Vespa
Washer SIP clutch, for Vespa
125 VM/VN/VNA/ 150 VB1/VD
/VGL1
32x15,3x3,7 mm
spacer 6,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 19312000

11
Spacer clutch, S&S 34x15x3,5
Spacer clutch, S&S 34x15x3,5
mm,
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Spring V 2°/Super 2°/Rally
-PX-PE-Lusso-T5 without
separate lubrication,
with chamfer
spacer 12,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11351920

11
Washer clutch, DRT 34x15x3,8
Washer clutch, DRT 34x15x3,8
mm,
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Spring V 2°/Super 2°/Rally
-PX-PE-Lusso-T5 without
separate lubrication
spacer 11,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11351930

11
Washer clutch, 32x15,8x1,55 mm,
Washer clutch, 32x15,8x1,55 mm,
for Vespa 125 VNA2T 081469 ->
/VNB/GT/GTR 1°/Super/TS 1°
/150 VBA/VBB/VGLA/VGLB/GL
/Sprint/V 1°/Super 1°
spacer 4,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 48334000

11
Washer clutch, PIAGGIO (th) 3,7mm,
Washer clutch, PIAGGIO (th) 3,7mm,
for Vespa 200 Rally/PX80-200
/PE/Lusso/T5/Cosa, with
separate lubrication,
with gear rim
spacer 21,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 22297700

11
Washer clutch, SIP 33,7x15,2..
Washer clutch, SIP 33,7x15,2..
..x3,4 mm,
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Spring V 2°/Super 2°/Rally
-PX-PE-Lusso-T5 without
separate lubrication
spacer 6,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11351960

11
Washer clutch, LML 34,5x15,5..
Washer clutch, LML 34,5x15,5..
..x2,8 mm,
for Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Spring V 2°/Super 2°/Rally
-PX-PE-Lusso-T5 without
separate lubrication
spacer 5,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11351900

12
Clutch FERODO Sport for Vespa
Clutch FERODO Sport for Vespa
200 Rally/P200E/PX200 E/Lusso
->`94/Cosa 1 200
Ø 115 mm, 23 teeth, 4 plates,
cork,
reinforced
spacer 115,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93010000

12
Clutch FERODO Sport for Vespa
Clutch FERODO Sport for Vespa
PX100 E/P125X VNX1T 146341->
/P150X VLX1T 264565->/PX150
E/Lusso <- `94
also for Vespa 125 VNA2T
081469->TS/150 VBA->T4/PX80
-150/PE/Lusso -> `94, Ø 108 mm,
21 teeth, 4 plates,
cork,
reinforced
spacer 115,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93151000

12
Clutch FERODO Sport for Vespa
Clutch FERODO Sport for Vespa
125 VNB4-6T/GT/GTR 1°/Super/TS
1°/150 VBB2T/GL/Sprint/V 1°
/Super 1°
Ø 108mm, Øi 96 mm, 22 teeth,
4 plates,
cork,
reinforced
spacer 92,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98029000

12
Clutch FERODO Standard for
Clutch FERODO Standard for
Vespa P80/P80E/P80X/PX80-125 E
/Lusso
also for Vespa 125 VNA2T
081469->TS/150 VBA->T4/PX150
/PE/Lusso <- `94, Ø 108 mm,
20 teeth, 3 plates,
cork
spacer 99,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93000000

12
Clutch FERODO Standard for
Clutch FERODO Standard for
Vespa PX100 E/P125X VNX1T
146341->/P150X VLX1T 264565
->/PX150 E/Lusso <- `94
also for Vespa 125 VNA2T
081469->TS/150 VBA->T4/PX80
-150/PE/Lusso -> `94, Ø 108 mm,
21 teeth, 3 plates,
cork
spacer 105,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93001000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa PX125 E Lusso `95->/
`98/MY/`11
also for Vespa 125 VNA-TS/150
VBA-Super/PX80-150/PE/Lusso
/T5/Cosa 125-150, Ø 115 mm,
20 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
standard
spacer 139,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 28865000

12
Clutch CIF Standard for Vespa
Clutch CIF Standard for Vespa
125 VNB4-6T/GT/GTR 1°/Super/TS
1°/150 VBB2T/GL/Sprint/V 1°
/Super 1°
Ø 108mm, Øi 96 mm, 22 teeth,
3 plates,
cork
spacer 95,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93006000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa 125 VNA-TS/150 VBA
-Super/180-200 Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/Cosa
Ø 115 mm, 22 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
standard
spacer 127,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93032000

12
Clutch FERODO Standard for
Clutch FERODO Standard for
Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/P125X
VNX1T -> 146313/P150X VLX1T
-> 264564/P150S
also for Vespa 125 VNA2T
081469->TS/150 VBA->T4/PX80
-150/PE/Lusso -> `94, Ø 108 mm,
22 teeth, 3 plates,
cork
spacer 97,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93002000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa 125 VNA-TS/150 VBA
-Super/180-200 Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/Cosa
Ø 115 mm, 22 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
L, reinforced,
with ring
spacer 149,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93045000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa PX150 E Lusso ab `95
/`98/MY/Cosa 2 125/150
also for Vespa 125 VNA-TS/150
VBA-Super/180-200 Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/Cosa, Ø 115
mm, 21 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
standard
spacer 129,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93030000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa PX150 E Lusso ab `95
/`98/MY/Cosa 2 125/150
also for Vespa 125 VNA-TS/150
VBA-Super/180-200 Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/Cosa, Ø 115
mm, 21 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
L, reinforced,
with ring
spacer 169,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93031000

12
Clutch BAJAJ for Vespa 180
Clutch BAJAJ for Vespa 180
Rally
also for Vespa PX125-150 E
Lusso `95->/T5/Cosa 1/P200E
/PX200E Lusso, Ø 115 mm, 22
teeth, 3 plates,
cork, 7 spring(s)
spacer 69,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93005000

12
Clutch SIP COSA 2 Sport for
Clutch SIP COSA 2 Sport for
Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super
/180-200 Rally/PX80-200/PE
/Lusso/Cosa/T5
Ø 115 mm, 22 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
L, reinforced,
with ring, type for 8/16
springs
icon variations Υπάρχουν 4 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
199,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93404000

12
Clutch FERODO Standard for
Clutch FERODO Standard for
Vespa 200 Rally/P200E/PX200 E
/Lusso ->`94/Cosa 1 200
also for Vespa PX125-150 E
Lusso`95->/Cosa 1 125-150/T5,
Ø 115 mm, 23 teeth, 3 plates,
cork
spacer 99,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93020000

12
Clutch FERODO COSA 2 Standard
Clutch FERODO COSA 2 Standard
for Vespa PX200E Lusso `95->/
`98/MY/Cosa 2 200
also for Vespa 200 Rally/P200E
/PX200E/Lusso/Cosa 1 200,
Ø 115 mm, 23 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
standard
spacer 132,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93040000

12
Clutch PIAGGIO COSA 2 Standard
Clutch PIAGGIO COSA 2 Standard
for Vespa PX150 E Lusso ab `95
/`98/MY/Cosa 2 125/150
also for Vespa 125 VNA-TS/150
VBA-Super/180-200 Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/Cosa, Ø 115
mm, 21 teeth, 4 plates,
cork, 8 spring(s), stiffness:
standard
spacer 182,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93035000

12
Clutch FERODO Sport for Vespa
Clutch FERODO Sport for Vespa
125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V
2°/Super 2°/P125X VNX1T ->
146313/P150X VLX1T -> 264564
/P150S
also for Vespa 125 VNA2T
081469->TS/150 VBA->T4/PX80
-150/PE/Lusso -> `94, Ø 108 mm,
22 teeth, 4 plates,
cork,
reinforced
spacer 109,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 93150000

97
Hand Book "Jetzt helfe ich mir
Hand Book "Jetzt helfe ich mir
selbst" Vespa Restaurierung -
Vespa-Oldtimer wieder flott
gemacht
German, 160 p.,
w=200mm, h 265,0mm,
hardback
spacer 29,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 97836140

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1965
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610059M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 - 150 Super 1965
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610058M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 1959
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610054M0

97
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
1956/1964
Italian,
limited edition
spacer 66,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98882000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 Sprint - GT 1965-66
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610061M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 Sprint Veloce - 125
TS 1975 (2. Series)
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 6110068M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 1961
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610055M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 VBB2T 1963
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610068M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 1964
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610057M0

97
Hand Book Haynes "Workshop