DE

EN

FR

NL

IT

ES

GR

CS

PT

JP

PL

HU
 
Είσαι εδώ:
 Το καλάθι αγορών σου
Το καλάθι αγορών σου είναι κενό.
calculate shipping Live! Υπολογισμός εξόδων αποστολής
 Το σημείωμά σου
notepad icon  Κάνε σύνδεση με log in.
webshop icon All Webshop
Το μοντέλο βέσπας σου
Εμφάνιση μόνο προϊόντων που ταιριάζουν σε αυτή τη βέσπα.
ειδήσεις
explos header

E815 Carburettor Casing - Spare Parts Download (PDF) pdf


4
Choke Lever for Vespa VNB-TS
Choke Lever for Vespa VNB-TS
/150 VBA-Super/180-200 Rally
/PX 80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5,
rubber knob,
black
spacer 5,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26215800

4
Choke Lever for Vespa 125 VNA1
spacer 14,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26217895

4
Choke Lever for Vespa VNB-TS
Choke Lever for Vespa VNB-TS
/150 VBA-Super/180-200 Rally
/PX 80-200/PE/Lusso/'98/MY
/'11/T5,
aluminium knob
spacer 8,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26217800

5
Spring Chokelever Single
Spring Chokelever Single
Saddle for Vespa 125 VNA 1-2T
zinc coated
spacer 7,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26216970

5
Spring Cotter Pin choke lever,
Spring Cotter Pin choke lever,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
/PX80-200/PE/Lusso/T5/Cosa
spacer 0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 50207000

7
Gasket cover carburettor
Gasket cover carburettor
casing for Vespa 125 VNA/150
GS
spacer 4,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 23904717

8
Air Filter SI,
Air Filter SI,
for Vespa 125 VNA/VNB1M ->
048000/150 VBA1T -> 97499
/VGLA1T -> 019283
spacer 17,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 40258000

10
Air Bellow frame, for Vespa
Air Bellow frame, for Vespa
125 VNA/VNB1T/150 VBA1T ->
97499/VGLA1T -> 019283
black
spacer 22,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17980700

23
Adjusting Screw 5x81 mm,
Adjusting Screw 5x81 mm,
DELL'ORTO idle SI 20D, SI 24 E
-G
spacer 5,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 45740000

24
Spring DELL'ORTO idle-screw,
Spring DELL'ORTO idle-screw,
for Vespa PX/T5/Cosa
spacer 2,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 26018000

25
Rubber Plug cover carburettor
Rubber Plug cover carburettor
casing, for Vespa 125 VNB-TS
/150 VBA-Sprint V./Rally/P80
-150X/P200E/PX80-200E/Lusso
/`98/MY/`11/T5/Cosa
air filter cover for Vespa
50/N/L/R/Special
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 87975000

26
Carburettor Casing Cap w/o oil
Carburettor Casing Cap w/o oil
pump,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
black
spacer 10,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 24911500

26
Carburettor Casing Cap w/o oil
Carburettor Casing Cap w/o oil
pump, SIP
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
metal, carbon-look
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 24911510

26
Carburettor Casing Cap with
Carburettor Casing Cap with
oil pump, PINASCO Airbox
for Vespa 180-200 Rally/P80
-150X/P200E/PX80-200E/Lusso
/`98/MY/`11/T5
plastic, black, 20% more
volume
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25070130

26
Carburettor Casing Cap w/o oil
Carburettor Casing Cap w/o oil
pump,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
chrome
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 24911600

26
Carburettor Casing Cap w/o oil
Carburettor Casing Cap w/o oil
pump, PINASCO Airbox
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
plastic, black, 20% more
volume
spacer 57,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25070131

27
Rubber idle-screw, for Vespa
Rubber idle-screw, for Vespa
125 VNB-TS/150 VBA-Sprint V.
/Rally/P80-150X/P200E/PX80
-200E/Lusso/`98/MY/`11/T5
/Cosa
spacer 1,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 58364000

28
Spacer cover carburettor
Spacer cover carburettor
casing, DRT Airbox
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
with/without oil pump
aluminium, 20% more volume

for tuned engines
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25070150

28
Gasket cover carburettor
Gasket cover carburettor
casing for Vespa 125 VNB-TS
/150 VBA-Super/Rally/P80
-150X/P200E/PX80-200E/Lusso
/T5
also for Vespa APE 50
w/o oil pump
spacer 3,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 92250000

28
Spacer cover carburettor
Spacer cover carburettor
casing, DRT Airbox
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
w/o separate lubrication
aluminium, 20% more volume
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25070110

28
Spacer cover carburettor
Spacer cover carburettor
casing, DRT Airbox for Vespa
125 VNB-TS/150 VBA-Super/Rally
/P80-150X/P200E/PX80-200E
/Lusso/T5
w/o separate lubrication
aluminium,
for carburettor cover with
separate lubrication, 20% more
volume
spacer 30,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25070140

29
Screw Air Filter M5x36x0,8 mm,
Screw Air Filter M5x36x0,8 mm,
8.8,
SIP
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/PX80-200/PE
/Lusso/Cosa, (1),
conic
spacer 1,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14743000

30
Air Filter SI 20/20,
Air Filter SI 20/20,
for Vespa 125 TS/150 Sprint V
/180 Rally/P80-150X/PX80
-150E/Lusso/`98/MY/`11/Cosa
125-150
spacer 11,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11312500

30
Air Filter SI 20.15-20.17,
Air Filter SI 20.15-20.17,
for Vespa 125 VNB-Super/150
VBA-Super
spacer 12,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 40255000

30
Air Filter PIAGGIO
Air Filter PIAGGIO
SI 24.24, for Vespa 200 Rally
/P200E/PX200 E/Lusso/`98/MY
/Cosa 200 also for Vespa 125
TS/150 Sprint V/180 Rally
/P80-150X/PX80-150E/Lusso
/`98/MY/`11/Cosa 125-150,
one hole above air corrector
jet, one hole above idle jet
spacer 18,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 40250000

32
Rubber Plug carburettor casing,
Rubber Plug carburettor casing,
rear, lower, for Vespa 125 VNB
-TS/150 VBA-Super/Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5/PK S
Automatik
w/o separate lubrication
w/o hole
spacer 1,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 50274000

33
Gasket SIP PREMIUM carburettor
Gasket SIP PREMIUM carburettor
casing/carburettor for Vespa
125 VNB-TS/150 VBA-Super/Rally
/PX80-200/PE/Lusso/T5
aramid fiber,
w/o oil pump
for a first-class repair -
grade AA
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 92976030

33
Gasket SIP PREMIUM carburettor
Gasket SIP PREMIUM carburettor
casing/carburettor for Vespa
180-200 Rally/PX80-200/PE
/Lusso/`98/MY/`11/T5/Cosa
aramid fiber,
with oil pump
for a first-class repair -
grade AA
spacer 2,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 92976050

33
Gasket carburettor casing
Gasket carburettor casing
/carburettor for Vespa 125 VNB
-TS/150 VBA-Super/Rally/PX80
-200/PE/Lusso/T5
w/o oil pump
spacer 1,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 92204000

35
Rubber RMS fuel hose
Rubber RMS fuel hose
carburettor casing, for Vespa
PX/T5/Cosa
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
Grade B - decent repair
spacer 2,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11306000

35
Rubber PIAGGIO fuel hose
Rubber PIAGGIO fuel hose
carburettor casing, for Vespa
PX/T5/Cosa
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally
for a first-class repair -
grade AA
spacer 3,95 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 11306100

37
Air Bellow frame, for Vespa
Air Bellow frame, for Vespa
150 Sprint V/Rally 180 VSD1T
005256 ->
black,
connection on frame (inside)
spacer 18,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17980500

37
Air Bellow frame, for Vespa
Air Bellow frame, for Vespa
125 VNB2-6T/GT/GTR/Super/150
VBA1T 97500 ->/VGLA1T 019284
->/VGLB/VGL1/GL/Sprint/Super
/180 Rally VSD1T -> 005255
/200 Rally
l 155 mm, black,
10 ribs
spacer 22,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17980800

37
Air Bellow frame, for Vespa
Air Bellow frame, for Vespa
P80-150X/PX80-150E/P200E
/P150S
also for Vespa 125 VNB2-6T/GT
/GTR/Super/150 VBA1T 97500
->/VGLA1T 019284 ->/VGLB
/VGL1/GL/Sprint/Super/180
Rally VSD1T -> 005255/200
Rally
l 175 mm,
10 ribs
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17980400

40 /41
Adjusting Screw M5 mm,
Adjusting Screw M5 mm,
RMS clutch cable/gear/brake
(front)/throttle,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/S/XL
/XL2/FL/PX/(T5, Cosa1),
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/160 GS/180 SS/Rally,
for LML Star 125-200 2T/4T
/Deluxe 2T/4S/Speedy/Stella
Grade A - perfect repair
spacer 1,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 94240000

45
Spring Washer stator plate,
Spring Washer stator plate,
M5 mm, Ø 5,1x9,2 mm, (th) 1,2mm,
for Vespa PX/Cosa
ignition coil/supply coil
for Vespa V50/90/100/PV,
spring steel, zinc coated,
pickup for Vespa PK50(I)/S/XL
/Rush, mudguard for Vespa
V50/PV/ET3
spacer 0,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 80004000

46
Screw M5x30 mm, cross recess,
Screw M5x30 mm, cross recess,
raised head Ø 10mm, 4.8,
air filter, thin,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/PX80-200/PE
/Lusso/Cosa,
selector box cover for Vespa
V50-PV/ET3/PK50-125XL
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30251000

47
Screw M4x32 mm, slotted head,
Screw M4x32 mm, slotted head,
round head,
cover carburettor casing,
for Vespa 150 GS
spacer 2,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14743900

47
Screw M5x35 mm, (slotted
Screw M5x35 mm, (slotted
screw), hexagon, without oil
pump
cover carburettor casing,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5
spacer 2,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14583100

49
Screw M6x14 mm, (slotted
Screw M6x14 mm, (slotted
screw), flat head Ø11mm, ste..
..el, zinc plated, 4.8,
carburettor casing,
for Vespa 125 VNB-TS/150 VBA
-Super/Rally/P80-150X/P200E
/PX80-200E/Lusso/T5,
w/o oil pump
spacer 0,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 49550000

64
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125
1962,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610056M0

97
Hand Book "Jetzt helfe ich mir
Hand Book "Jetzt helfe ich mir
selbst"
Vespa Restaurierung - Vespa
-Oldtimer wieder flott
gemacht,
German, 160 p.,
w=200mm, h 265,0mm,
hardback
spacer 29,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 97836140

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125
1965,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610059M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 - 150 Super
1965,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610058M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150
1959,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610054M0

97
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
1956/1964,
Italian,
limited edition
spacer 66,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98882000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 Sprint - GT
1965-66,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610061M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 Sprint Veloce - 125
TS
1975 (2. Series),
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 6110068M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150
1961,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610055M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 VBB2T
1963,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610068M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125
1964,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610057M0

97
Hand Book Haynes "Workshop
Hand Book Haynes "Workshop
Manual 59-78"
SS90/PV/Sprint/Rally,
English, 90 p.
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98980000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 VBB1T
Italian
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610185M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125
1958,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610053M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150 GL, VLA1T
Italian
spacer 25,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610184M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 200 Rally
1972,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610067M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa GS150
1958-61,
Italian
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610045M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 150
1957,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610044M

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 VNB
1963,
Italian
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610182M

97
Garage Hand Book PIAGGIO Vespa
Garage Hand Book PIAGGIO Vespa
50 R/Special/Elestart/90/SS
/125 VMA1T/PV/Super/GT/TS
/150 Super/Sprint/180 SS/180
-200 Rally
Italian, 116 p., black/white
incl. exploded views, wiring
diagram etc.
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 620012M

97
Hand Book "Vespa Tecnica 3"
Hand Book "Vespa Tecnica 3"
1965/1976,
German,
limited edition
spacer 76,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98873000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 180 Rally
1968,
Italian
spacer 16,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610063M0

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa GS150
1956/57/58,
Italian
spacer 22,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610043M

97
Hand Book "Vespa Tecnica 3"
Hand Book "Vespa Tecnica 3"
1965/1976,
English,
limited edition
spacer 76,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98876000

97
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
Hand Book "Vespa Tecnica 2"
1956/1964,
German,
limited edition
spacer 76,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 98872000

97
Instruction Manual PIAGGIO
Instruction Manual PIAGGIO
Vespa 125 VNA
Italian,
l=168mm, w=120mm, h 2,5mm
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 610183M

97
Hand Book "How to restore
Hand Book "How to restore
Classic Largeframe Vespa
Scooters"
disc valve, 2-stroke, 1959 -
2008,
English,
c. 878 illustrations,
hardback, ISBN 978-1-845843
-24-3
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 97836170

97
Garage Hand Book PIAGGIO VESPA
Garage Hand Book PIAGGIO VESPA
all models since 1955,
Italian, 112 p., black/white
incl. exploded views, wiring
diagram etc.
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 620011M

98
Brake Cleaner SIP
Brake Cleaner SIP
500ml,
spray
spacer 3,90 € (7,80 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14235000

98
Sealing Compound WÜRTH Engine,
Sealing Compound WÜRTH Engine,
HT 250° C, black,
70ml
spacer 15,70 € (22,43 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 92110000

98
Tank- and Carburettor
Tank- and Carburettor
Conservation MOTOREX Fuel
Stabilizer,
250ml
spacer 15,90 € (6,36 €/100ml)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14061000

98
Brake Cleaner MASTERCARE
Brake Cleaner MASTERCARE
/REPSTAR
500ml,
spray
spacer 3,50 € (7,00 €/Ltr)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 14230000

99 A
Jet Reamer Set carburettor
Jet Reamer Set carburettor
0,6-1,9mm
12 pcs
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 60825020

99 A
Jet Gauge carburettor 0,45
Jet Gauge carburettor 0,45
-1,50mm
in 0.05mm increments
spacer 14,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 60825010

99 B
Set of Socket Spanners MINI
Set of Socket Spanners MINI
1/4",
chrome-vanadium-steel, 160x8..
..2x32 mm, plastic case, 23
pieces
spacer 42,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837529

99 B
Tool Kit
Tool Kit
for PIAGGIO/Vespa all models
flat/phillips headed
screwdriver, spark pulg key
21/13, incl. bag
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90980000

99 B
Set of Socket Spanners JMP
Set of Socket Spanners JMP
1/4" + 1/2",
chrome-vanadium-steel, plastic
case, 82 parts
spacer 149,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837525

99 B
Tool Box
Tool Box
25-piece
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος CR432547

99 B
Gloves Mechanix The Original,
Gloves Mechanix The Original,
black,
unisex, size L,
60% nylon, 35% polyurethan, 5%
elastane
icon variations Υπάρχουν 4 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
29,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος MXMG05L

99 B
Screw Driver Set JMP
Screw Driver Set JMP
slotted: 5mm/6mm/8mm,
phillips: PH1/PH2/PH3, 6
parts
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837520

99 B
Torque Key JMP 1/4",
Torque Key JMP 1/4",
5-25 Nm
L=335 mm
spacer 70,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837516

99 B
Socket Wrench "Mini" 1/4",
Socket Wrench "Mini" 1/4",
lenght grip: 50mm
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 61627000

99 B
Knee Pad SIP
Knee Pad SIP
435x195x30 mm, foam EVA, black
/red
spacer 10,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 12194000

99 B
Torque Key JMP 3/8",
Torque Key JMP 3/8",
20-110 Nm
L=403 mm
spacer 70,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837515

99 B
Combination Wrench Set JMP
Combination Wrench Set JMP
chrome-vanadium-steel, 6,7,8..
,9,10,11,12,13,14,17,19,22
mm, 12-parts
spacer 57,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837522

99 B
Tool Kit
Tool Kit
wrench 7/8 8/11 regular,
phillips screwdriver, spark
plug wrench 21/13
spacer 15,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90982000

99 B
Open-End Wrench Set JMP
Open-End Wrench Set JMP
chrome-vanadium-steel, 6/7, 8
/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16
/17, 18/19, 20/22 mm, 8-parts
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837521

99 B
Set of Socket Spanners JMP
Set of Socket Spanners JMP
1/2",
chrome-vanadium-steel, plastic
case, 29 parts
spacer 99,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837519

99 B
Allen Wrench Set JMP
Allen Wrench Set JMP
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm,
with ball end, 9 parts
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837517

99 B
Set of Socket Spanners JMP
Set of Socket Spanners JMP
1/4",
chrome-vanadium-steel, plastic
case, 46 parts
spacer 85,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837518

99 B
Tool Kit SIP PORDOI, universal,
Tool Kit SIP PORDOI, universal,
for Vespa all classic 2-stroke
models
incl. black SIP Classic tool
bag,
for a first-class repair -
grade AA
spacer 259,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 208462B0

99 B
Pliers Set KNIPEX
Pliers Set KNIPEX
universal pliers/wire cutter
/water pump pliers, 3 parts
spacer 75,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20837523

99 B
Floor Mat SIP 3 in 1
Floor Mat SIP 3 in 1
1210x420x30 mm, foam EVA,
black/red,
knee pad, cushion and floor
mat all in one
spacer 24,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 12194100

Λεζάντα: Το απόθεμα της αποθήκης μας
close

This article is in stock and ready to be shipped immediately. Αυτό το προϊόν στις αποθήκες μας.
This article is in stock. Αυτό το προϊόν δεν υπάρχει στις αποθήκες μας σε επαρκείς ποσότητες.
This article will soon be sold out. Από αυτά τα είδη υπάρχουν λίγα στην αποθήκη μας.
This item is ordered by us especially for you. Deliverytime might take more than 3 weeks. You cannot cancel this order any more. Αυτό το προϊόν παραγγέλεται εξτρά. Ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε 3 εβδομάδες περίπου.
This article is currently not available but will be back in stock soon. Αυτό το προϊόν δε βρίσκεταο στις αποθήκες μας, αλλά το έχουμε ήδη παραγγείλει.
This article is currently not available. Αυτό το προϊόν δυστυχώς προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο και σύντομα θα παραγγελθεί και πάλι. Παρόλα αυτά μπορεί να παραγγελθεί, χρόνος παράδοσης περίπου 3 εβδομάδες.